Общо Събрание

Протокол от ИОС състояло се на 21.02.2010