Резултат от търг на 11.08.2020г.за терен 300кв.м. и будка 5кв.м.'

Моля, изтеглете прикачения файл.

Резултат търг 07.08.2020г.-бивша изложбена зала.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Резултат търг 05.08.2020г. терен 471кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Резултат търг 05.08.2020г. терен 122кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение местостоянки таксита

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение за избор на изпълнител автовлакчета 15.5.2019

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение за избор на изпълнител автовлакчета.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение за избор на охранители

Решение за избор на охранители

Решение 25 за избор на изпълнител на застрахователни услуги 1.11.2018

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение за определяне спечелил търга за сграда,,Божур''и дворно място.

Моля, изтеглете прикачения файл.