Решение № 72/19.04.2021г. за резултати търг паркинг "Фрегата 2"

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 71/19.04.2021г. за корекция на допусната явна фактическа грешка в Решение № 51/12.04.2021г. за търг за наем на 4 РИЕ

Моля, изтеглете прикачения файл.

Допълнително решение № 64/16.04.2021г. за заплащане на наемна цена на 2 вноски във връзка с Решение №44/06.04.2021г. за наем на склад №1, с площ 352 кв.м. в УПП.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 63/14.04.2021г. за резултати конкурс наем склад № 3, с площ 240 кв.м. в УПП

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 53/12.04.2021г. за търг за наем на 3 бр.РИЕ - билборд - пакет № 14, в к.к.Слънчев бряг - изток

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 52/12.04.2021г. за търг за наем на 4 бр. РИЕ - билборд - пакет № 13, в к.к.Слънчев бряг - изток

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 51/12.04.2021г. за търг за наем на 4 бр. РИЕ - билборд - пакет № 12, в к.к.Слънчев бряг - изток

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 58/12.04.2021г. за резултати търг за наем на сграда бивша Оранжерия с площ 816 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Протоколно решение на одитен комитет от конкурс за избор на независим одитор

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 49/08.04.2021г. на ИД за резултати търг за наем на паркинг пред хотел Перла с площ 717 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.