Решение за заплащане наемната цена на паркинг Поморие

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение за резултати от търг за наем на паркинг ,,Поморие'

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решения за резултати от конкурс за наем на обект паркинг,,Централен'

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решения за резултати от конкурс за наем на обект №1 в сграда ,,Главна дирекция"

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение 2 12.01.21

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение за резултати търг наем за терени за 3 броя РИЕ

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение 44/18.11.2020

Откриване на процедура по отдаване под наем, терени за разполагане на 3 броя рекламно-информационни елементи/РИЕ - билбордове.Моля, изтеглете прикачения файл.

Резултат търг позиция за атракцион

Моля, изтеглете прикачения файл.Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение за складово помещение 16,24кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение за складово помещение 16,24кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.