Решение № 211/15.11.21г. на ИД за търг за наем на терен за паркинг Магура 775 кв.м

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 210/15.11.21г. на ИД за търг за продажба на светофари

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 209/15.11.21г. на ИД за търг за наем на терен за паркинг Фрегата 496 кв.м

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решениие № 206/12.11.21г. на ИД за резултати търг помещения № 24 и № 25 в админисративната сграда

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 208 от 12.11.2021г. на ИД за търг за наем на терен от 220 кв.м. за паркинг

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 204/25.10.2021г. на ИД за насрочване на търг за наем на помещения в административната сграда на дружеството в к.к.Слънчев бряг - изток

Моля, изтеглете прикачения файл.

Рeшение № 202 от 05.10.2021г. на ИД за резултати конкурс за наем на склад със ЗП 91,7 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 197/19.08.21г. за резултати търг за наем на складово помещение № 3 с площ 115 кв.м. в сграда Капитално строителство

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 196/19.08.21г. за резултати търг за наем на терен за позиция светещ билборд в ПИ 51500.505.1038

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 195/19.08.1г. за резултати конкурс наем сграда ЗП 132 кв.м. в УПП

Моля, изтеглете прикачения файл.