Решение № 50/09.05.22г. на ИД за търг за наем на 5броя стълбове за улично осветление за рекламни табели

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 49/09.05.22г. на ИД за търг за наем на складово помещение № 4, с площ 47 кв.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 48/09.05.22г. на ИД за търг за наем на склад метална клетка 3, с площ 36 кв.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 47/09.05.22г. на ИД за търг за наем на терен 36 кв.м. за съоръжение базова станция

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 46/04.05.2022г. на ИД за резултати търг за наем на 14 броя стълбове за улично осветление за указателни табели

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 45/04.05.2022г. на ИД за резултати търг за наем на терен 30 кв.м. от ПИ 51500.505.1007

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Цени на предоставяни сезонни права и услуги през Лято 2022г. - решение №3.6.2022 на СД

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 43/18.04.2022г. за търг за наем на част от 14 съоръжения - улични стълбове, за разполагане на указателни табели

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 42/18.04.2022г. за търг за наем на терен с площ 30 кв.м. в ПИ 51500.505.1007 за разполагане на преместваеми обекти 2 модула

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 41/15.04.2021г. на ИД за резултати търг за наем на паркинг "Фрегата 3"

Моля, изтеглете прикачените файловете.