Допълнително Решение № 37/31.03.2022г. на ИД за начина на плащане по търг за наем РИЕ - пакет № 9

Моля, изтеглете прикачените файловете.