Решение за определяне спечелил търга за сграда,,Божур''и дворно място.

Моля, изтеглете прикачения файл.