Покана за договаряне за ползване на инфраструктурата за сезонни дейности Лято 2023г.

Моля, изтеглете прикачения файл.