Съобщение договаряне за сезонни дейности Лято 2021г

Моля, изтеглете прикачения файл.