Общо Събрание

Материали за Извънредно Общо събрание на акционерите на 25.10.2023г.

Моля, изтеглете прикачения файл.