Общо Събрание

Протокол от редовно Общо събрание на акционерите на 27-09-2022г

Моля, изтеглете прикачения файл.

Attachments:
Download this file (2 Списък присъствали акционери.pdf)2 Списък присъствали акционери.pdf[ ]265 kB
Download this file (3 Книга на акционерите 13-9-22.pdf)3 Книга на акционерите 13-9-22.pdf[ ]497 kB
Download this file (4 Заповед мандатна комисия.pdf)4 Заповед мандатна комисия.pdf[ ]425 kB
Download this file (5 Протокол мандатна комисия.pdf)5 Протокол мандатна комисия.pdf[ ]325 kB
Download this file (6 Декларация ТР.pdf)6 Декларация ТР.pdf[ ]196 kB
Download this file (7 Декларация малко предприятие.pdf)7 Декларация малко предприятие.pdf[ ]290 kB
Download this file (8 Пълномощно МТ.pdf)8 Пълномощно МТ.pdf[ ]2452 kB
Download this file (9 Покана.pdf)9 Покана.pdf[ ]621 kB
Download this file (10 държ такса ТР.pdf)10 държ такса ТР.pdf[ ]210 kB
Download this file (11 Обява вестник 24 стр 1.pdf)11 Обява вестник 24 стр 1.pdf[ ]483 kB
Download this file (12 Обява вестник 24 стр 26.pdf)12 Обява вестник 24 стр 26.pdf[ ]1922 kB
Download this file (13 Протокол СД_ 4 11-03-22.pdf)13 Протокол СД_ 4 11-03-22.pdf[ ]3974 kB
Download this file (14 Протокол СД_08 19-05-22.pdf)14 Протокол СД_08 19-05-22.pdf[ ]822 kB
Download this file (15 Протокол СД_11 13-08-22.pdf)15 Протокол СД_11 13-08-22.pdf[ ]2313 kB
Download this file (16 Пълномощно образец.pdf)16 Пълномощно образец.pdf[ ]111 kB
Download this file (17  Правила за гласуване.pdf)17 Правила за гласуване.pdf[ ]67 kB
Download this file (18 Доклад за дейността 2021.pdf)18 Доклад за дейността 2021.pdf[ ]5587 kB
Download this file (19 Анализ 2021.pdf)19 Анализ 2021.pdf[ ]1114 kB
Download this file (20 ГФО за  2021.pdf)20 ГФО за 2021.pdf[ ]1000 kB
Download this file (21 Приложение ГФО за 2021.pdf)21 Приложение ГФО за 2021.pdf[ ]2371 kB
Download this file (22 Доклад одитор 14-03-2022.pdf)22 Доклад одитор 14-03-2022.pdf[ ]1648 kB
Download this file (23 Декларация одитор.pdf)23 Декларация одитор.pdf[ ]303 kB
Download this file (24 Доклад прилагане политика възнаграждения.pdf)24 Доклад прилагане политика възнаграждения.pdf[ ]2293 kB
Download this file (25 Доклад Одитен комитет.pdf)25 Доклад Одитен комитет.pdf[ ]377 kB
Download this file (26 Доклад връзки с инвеститорите.pdf)26 Доклад връзки с инвеститорите.pdf[ ]1981 kB
Download this file (27 Нефинансова декларация.pdf)27 Нефинансова декларация.pdf[ ]2973 kB
Download this file (28 Декларация корпоративно управление.pdf)28 Декларация корпоративно управление.pdf[ ]3763 kB
Download this file (29 Пояснения.pdf)29 Пояснения.pdf[ ]847 kB
Download this file (30 Информация по Приложение 3.pdf)30 Информация по Приложение 3.pdf[ ]410 kB
Download this file (31 Информация по Приложение 4.pdf)31 Информация по Приложение 4.pdf[ ]286 kB
Download this file (32 Вътрешна информация.pdf)32 Вътрешна информация.pdf[ ]434 kB
Download this file (33 Допълнителна информация.pdf)33 Допълнителна информация.pdf[ ]347 kB
Download this file (34 Докладна загуби минали години.pdf)34 Докладна загуби минали години.pdf[ ]218 kB
Download this file (1 Протокол РОСА 27-09-2022.pdf)1 Протокол РОСА 27-09-2022.pdf[ ]5189 kB