Общо Събрание

Уведомление за непроведено заседание на ОСА на 29.06.2022г. и следващо заседание на 14.07.2022г

Моля, изтеглете прикачения файл.