Общо Събрание

Покана за редовно общо събрание на "Слънчев бряг" АД на 30.07.2020г.

  На основание чл,223, ал.1 от Търговския закон, чл.115 и сл. ЗППЦК и чл.17, ал1 от Устава на "Слънчев бряг" АД, във връзка със свои решения по Протокол № 4/2020 от 13.03.2020г. и Протокол № 8/2020 от 05.06.2020г. Съветът на директорите на дружеството СВИКВА РЕДВОНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на "Слънчев бряг" АД, което ще се проведе на 30-ти юни 2020г. от 11 часа, в седалището на адреса на дружеството в к.к. Слънчев бряг, гр. Несебър - административна сграда на "Слънчев бряг" АД Главна дирекция, ет. 2 заседателна зала, при следния дневен ред:

Моля, изтеглете прикачените файлове.

 

Attachments:
Download this file (pokana ROSA 2020.pdf)Покана[ ]1609 kB