Общо Събрание

Протокол от редовно Общо събрание на акционерите от 22.06.2018г.

За повече информация изтеглете прикачения файл