Общо Събрание

Материали за Редовно Общо Събрание на Акционерите 22.06.2018

Моля, изтеглете прикачените файлове.