Общо Събрание

Протокол от редовно Общо събрание на акционерите от 18.07.2017г.

За повече информация изтеглете прикачения файл