Решение № 179/12.07.2021г. на ИД за обявяване на търг за наем на паркинг Магура, с площ 775 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение 138 /25.05.2021 за търг за наем на апартамент с площ 61 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение 137 /25.05.2021 за търг за наем на апартамент с площ 33 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение 136 /25.05.2021 за търг за наем на апартамент с площ 61 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение 135 /25.05.2021 за търг за наем на апартамент с площ 48кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение 134 /25.05.2021 за търг за наем на апартамент с площ 110кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение 133 /25.05.2021 за конкурс за наем на складово помещение №8,ЗП 70кв.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 113/19.05.2021Г. за конкурс за наем на складово помещение №5, с площ 185 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 112/19.05.2021г. за търг за наем на помещения №24 и №25 с обща ЗП 27,80 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.