Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Слънчев бряг" АД, в качеството си на собственик на
транспортната инфраструктура в к.к. „Слънчев бряг – изток",
уведомява гостите и служителите в комплекса, че:
ОТ 1 ЮНИ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2022 г. при ползването на
места за паркиране /паркоместа/ на паркинг „Фрегата" или други
паркинги, предоставяни от „Слънчев бряг" АД" – „СИНЯ ЗОНА"
се заплащат следните цени с ДДС според времетраенето на
услугата:
1. За леки автомобили
За 1 час 2,50 лв. с ДДС
За 1 денонощие 15,00 лв. с ДДС
За 1 седмица 80,00 лв. с ДДС
За 1 месец 160,00 лв. с ДДС
За 4 месеца 465,00 лв. с ДДС
2. За микробуси и автобуси
За 1 час 3,50 лв. с ДДС
За 1 денонощие 19,00 лв. с ДДС
За 1 седмица 123,00 лв. с ДДС
За 1 месец 240,00 лв. с ДДС
За 4 месеца 700,00 лв. с ДДС
3. Заплащане на паркоместата в зоните за почасово паркиране
чрез изпращане на електронно съобщение „SMS" с номер на

автомобила на кратък номер „135544" за всички мобилни
оператори:
2,50 лв. с ДДС на започнат час
4. Такси, дължими от собствениците или водачите с незаплатено
паркиране:
такса „заскобяване" 35,00 лв. с ДДС
такса „репатриране" 75,00 лв. с ДДС
такса „наказателен паркинг" 3,50 лв. с ДДС на започнат
час

Формите и цените за услугите, предоставяни от „Слънчев бряг" АД
са определени с Решение № 3.6.2022 г. по Протокол № 6/2022 от
15.04.2022 г. на Съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД
съгласно ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на търговските сделки на „Слънчев
бряг" АД и Регламент за ползването на инфраструктурата на
к.к."Слънчев бряг-изток", одобрени на Общо събрание на
акционерите на „Слънчев бряг" АД.

„СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД

Моля, изтеглете прикачения файл.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви, че поради невъзможността на "Напоителни Системи"ЕАД да подава вода към резервоара на "Слънчев бряг"АД доставянето на вода по преносната мрежа ще бъде преустановено за периода от 24.07-27.07.2016г.

Молим да ни извините!

Моля, изтеглете прикачения файл.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Още статии ...

  1. Заповед 13 / 06.04.2016