Новини

Изпълнителният директор на „Слънчев бряг“ АД г-жа Соня Енилова проведе
работна среща с ръководството на РУ Несебър в лицето на главен инспектор
Коста Кирязов. По време на разговора стана ясно, че благодарение на работата на
полицията, както и на доброто партньорство и взаимодействие между органите на
реда и дружеството, стопанисващо и управляващо инфраструктурата в най-големия
курортен комплекс у нас, и тази година се регистрира значително намаление в броя на
кражби и грабежи на територията на Слънчев бряг Зона Изток.
„Изказваме благодарност на главен инспектор Коста Кирязов, както и на ОД на
МВР Бургас за отличните резултати, които се постигат в осигуряването на реда и
сигурността в Слънчев бряг по време на активния летен сезон и тази година“, заяви
Соня Енилова. През Лято 2023 г. се отчита и съществено намаляване на броя на
противообществени прояви в централната зона на комплекса и на територията на
активните нощни заведения. „Силното полицейско присъствие по централна и
крайбрежна алея през активните летни месеци също влияе положително за
сигурността на туристите“, коментира още изпълнителният директор на „Слънчев бряг“
АД.
И през този туристически сезон в колаборация с РУ Несебър дружеството собственик
на инфраструктурата в Слънчев бряг подсигури и присъствието и работата на двама
чешки и двама румънски полицаи. В последните 5 години част от инвестициите от
страна на „Слънчев бряг“ АД са в системи за ефективно видеонаблюдение и охрана на
комплекса по време на активния туристически сезон. Над 350 камери покриват 80% от
територията на най-големия комплекс у нас Зона Изток и улесняват работата на
полицията при разследване и разкриване на нередности. Изградена е система за
разпознаване на регистрационните номера на превозните средства, която следи
движението на всяко МПС от влизането до изхода от комплекса.