Новини

 
В най-големия курортен комплекс у нас очакват силен летен туристически сезон
 
25 май 2023 г., Слънчев бряг – „Слънчев бряг“ АД завърши дейностите по подготовка
на инфраструктурата за туристически сезон Лято 2023. От 1 юни 2023 г. в най-големия
курортен комплекс в България започват да действат режимите и условията, които са
необходими за безпроблемното протичане на летния туристически сезон.
Паркирането в синя зона в комплекса, чийто капацитет е увеличен тази година, също
ще се заплаща след 1 юни 2023 г. Цената е без промяна от миналата година - 2.50 лв.
на час. Към момента в комплекса паркирането е свободно и регистрираме
автомобили, предимно с цел подготовката на обекти в курорта. Контролният режим на
достъп за бизнес оператори, които извършват търговска дейност на територията на
комплекса, ще се осъществява чрез мобилни патрули. „Представителите на
туристическия бизнес очакват силен сезон, с много посетители и ние като дружество,
собственик и оператор на инфраструктурата, ще продължаваме да извършваме всички
необходими дейности за обезпечаването му“, коментира Златко Димитров,
изпълнителен директор на „Слънчев бряг“ АД.
По време на подготвителния период в Слънчев бряг, зона Изток бяха изградени нови
тротоарни настилки, извършени са дейности по асфалтиране на улици във
вътрешността на комплекса, положена е нова маркировка, подменени се осветителни
тела. Ремонтните дейности обхванаха крайбрежна алея, централна алея („Кубан“),
улица „Първа“, където са възстановени и настилки до и около спирки на обществения
транспорт. До хотелите „Зефир“, „Гларус“, „Феникс“, „Жерави“, станцията на
Министерски съвет, хотел „Континентал“, хотел „Барсело“, КПП „Магура“ са изградени
нови тротоари и са ремонтирани улици, както и е направено разширение на пътя зад
хотел „Перла“.
(Приложени снимки на част от обектите преди и след)
И в момента продължават дейностите по озеленяване и профилактика на
видеонаблюдението. Дружеството, собственик и оператор на инфраструктурата в най-
големия курорт у нас, инвестира над 1.5 милиона лева в инфраструктурата в комплекса
за настоящия сезон. Инвестициите за този сезон в озеленяване, обезпаразитяване и
 
паркоподдържане са в размер на 360 000 лв. За ремонтите на асфалтови настилки –
над 210 000 лв., а за ремонт на стари и полагане на нови тротоари на 11 локации в
район Север и район Юг – 250 000 лв.
Припомняме, че „Слънчев бряг“ АД стопанисва и управлява инфраструктурата в зона
Изток в комплекса - алеи, улици, зелени площи, разположени на около 650 000 кв. м.,
собствена ВиК мрежа, както и в зона Запад около 55 000 кв. м земя, в това число
оранжерия и складови помещения. „Слънчев бряг“ АД не притежава туристически
обекти – хотели, заведения и други и не извършва туроператорска дейност. От 2011 г.
няма постъпления от инфраструктурни такси, а инвестициите в инфраструктурата са от
приходи от собствена дейност.