Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Слънчев бряг" АД, в качеството си на собственик на
транспортната инфраструктура в к.к. „Слънчев бряг – изток",
уведомява гостите и служителите в комплекса, че:
ОТ 1 ЮНИ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2022 г. при ползването на
места за паркиране /паркоместа/ на паркинг „Фрегата" или други
паркинги, предоставяни от „Слънчев бряг" АД" – „СИНЯ ЗОНА"
се заплащат следните цени с ДДС според времетраенето на
услугата:
1. За леки автомобили
За 1 час 2,50 лв. с ДДС
За 1 денонощие 15,00 лв. с ДДС
За 1 седмица 80,00 лв. с ДДС
За 1 месец 160,00 лв. с ДДС
За 4 месеца 465,00 лв. с ДДС
2. За микробуси и автобуси
За 1 час 3,50 лв. с ДДС
За 1 денонощие 19,00 лв. с ДДС
За 1 седмица 123,00 лв. с ДДС
За 1 месец 240,00 лв. с ДДС
За 4 месеца 700,00 лв. с ДДС
3. Заплащане на паркоместата в зоните за почасово паркиране
чрез изпращане на електронно съобщение „SMS" с номер на

автомобила на кратък номер „135544" за всички мобилни
оператори:
2,50 лв. с ДДС на започнат час
4. Такси, дължими от собствениците или водачите с незаплатено
паркиране:
такса „заскобяване" 35,00 лв. с ДДС
такса „репатриране" 75,00 лв. с ДДС
такса „наказателен паркинг" 3,50 лв. с ДДС на започнат
час

Формите и цените за услугите, предоставяни от „Слънчев бряг" АД
са определени с Решение № 3.6.2022 г. по Протокол № 6/2022 от
15.04.2022 г. на Съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД
съгласно ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на търговските сделки на „Слънчев
бряг" АД и Регламент за ползването на инфраструктурата на
к.к."Слънчев бряг-изток", одобрени на Общо събрание на
акционерите на „Слънчев бряг" АД.

„СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД