Съобщение за местостоянки за таксиметрови автомобили

Моля, изтеглете прикачения файл.

Цени за ползване на инфраструктурата за сезонни дейности Лято 2023г.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Покана за договаряне за ползване на инфраструктурата за сезонни дейности Лято 2023г.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Заявления 2023

ОПИС ЗАЯВЛЕНИЯ

Образец № 1 - за стикери зареждане от доставчици;
Образец № 2 - за стикери зареждане на Крайбрежна алея;
Образец № 3 - такси инфраструктура;
Образец № 4 - такси местостоянка;
Образец № 5 - автобуси за туристи;
Образец № 6 - ползване Синя зона туроператори/турагенти;
Образец № 7 - инфраструктура и местостоянки файтони
Образец № 8 - абонамент паркоместа;
Образец № 9 - инфраструктура триколки, велосипеди, АТВ, голф колички;
Образец № 10 - местостоянкитриколки, велосипеди, АТВ, голф колички;
Образец № 11 - реклама с МПС
Образец № 12 - за тротоарно право – маси, щендери и др.;
Образец № 13 - за обиколен тур;
Образец № 14 - за краткосрочни музикални и др. прояви;
Образец № 15 - за сезонно ползване за забавни, музикални и др. прояви;
Образец № 16 - за атракциони на Централна и Крайбрежна алея;
Образец № 17 - за атракциони на вътрешни алеи и просстранства;
Образец № 18 - за прибираеми РИЕ – табели;
Образец № 19 - за художествена и приложна дейност;
Образец № 20 - за фотографска дейност;
Образец № 21 - за продажба промишлени стоки, аксесоари и др.;
Образец № 22 - за разполагане витрини и фризери за сладолед;
Образец № 23 - за заснемане, фирмени мероприятия, събития и др.;
Образец № 24 - за сезонно ползавне за рекламно-промоуторска дейност;
Образец № 25 - за краткотрайнарекламно-промоуторска дейност – флаери и др.;
Образец № 26 - за краткотрайна рекламно-промоуторска дейност с маса;
Образец № 29 - за почасово ползване на заседателна зала в Административната сграда за мероприятия;
Образец № 30 – на наем на помещение;
Образец № 31 - за РИЕ - хоругви, табели, пана и др.

„СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД