Други

Открита кампания за сключване на търговски сделки за ползване на инфраструктурата - 2018

Моля, изтеглете прикачения файл....

Add Comment|Read more...

Заповед 04 - 10.05.2018

Определям местоположението и броя на атрактивните и неатрактивните позиции...   Моля, изтеглете файла....

Add Comment|Read more...

Съобщение - местостоянки за таксита - 2018

Моля, изтеглете файла......

Add Comment|Read more...