Общо Събрание

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД

logoСъветът на директорите на “Слънчев бряг” АД, к.к. Слънчев бряг, община Несебър, взе решение на основание чл.223 ал. 1 ТЗ да свика извънредно общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД на 15.12.2010г. в 11 часа в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в сградата на Главна дирекция, ет.2 при следния дневен ред:

 

Прочети още...