Общо Събрание

Материали РОСА от 19.06.2021

Моля, изтеглете прикачения файл.

Протокол от РОСА на 19-06-2021г

Моля, изтеглете прикачения файл.

Протокол ИОСА 30.09.2020

Моля, изтеглете прикачените файлове.

Материали ИОСА 30.09.2020

Моля, изтеглете прикачените файлове.

Материали за Извънредно ОСА на 30.09.2020 г.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Покана за извънредно ОСА на 30.09.2020г.

Моля, изтеглете прикачения файл.