Общо Събрание

Уведомление 15.12.2010

Поканата за свикване на общо събрание на акционерите в търговския регистър от Агенция по Вписванията.

Предстои да бъде насрочена нова дата, която ще бъде обявена по надлежния ред.

Целият документ можете да изтеглите от прикачения файл.

Attachments:
Download this file (uvedomlenie.jpg)Уведумление[ ]156 kB