Покана за среща

logoИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД - ЗЛАТКО ДИМИТРОВ

със седалище и адрес на управление: к.к.Слънчев бряг, община Несебър, област Бургас, вписано в ТР по ф.д. №3202/1996г. на БОС, рег.2,, том 2, стр.266, ЕИК 8112020577

П О К А Н В А М:

Attachments:
Download this file (Pokana.doc)Покана[ ]38 kB
Download this file (Protokol.pdf)Protokol.pdf[ ]254 kB