Уведомление

logoДопълнителна информация по т.9.5 от дневния ред на редовно общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД, което ще се проведе на 06.06.2013 11:00 ч. в Главна дирекция ет.2 и поради техническа причина, не сме изпратели пълния протокол от съвета на директорите на "Слънчев бряг" АД, който надлежно Ви предоставяме.